Bezdrátové sítě, páteřní a mikrovlnné spoje | Barco - wireless broadband

Bezdrátové sítě, páteřní a mikrovlnné spoje
Řešení - Bezdrátové WiFi hotspot technologie

WiFi Hotspot - bezdratový internet pro mobilní uživatele

WiFi Hotspot technologie - bezdrátový přístup k internetu

Řešení pro bezdrátový přístup k internetu ve veřejných prostorách


Nabídněte Vašim zákazníkům, návštěvníkům či hostům jednoduchý a snadný přístup do internetu Plug & Play. Není nutná instalace software ani jiné změny konfigurace notebooku či PDA. Provozovatelé hotpostu uvítají možnosti snadného a levného provozu. Hotspot technologie nabízí několik možností a variant provozu služby zdarma či formou billingu - zpoplatnění.

Kde najdete využití pro bezdrátové hotspot aplikace?
 1. hotely - připojení k internetu pro české i zahraniční klienty. Svým zákazníkům můžete aktuálně zveřejňovat nabídky služeb v daný termín či v dané lokalitě

 2. letiště - připojení k internetu pro cestující. Cestujícím i návštěvníkům je možno zprostředkovat aktuální online informace o příletech, odletech, ale i lokálních nabídkách

 3. kongresová centra - připojení pro české i zahraniční návštěvníky kongresů, manažery a VIP hosty. WiFi hotspot lze využít i pro bezplatnou komunikaci mezi organizátory prostřednictvím VoWiFi VoIP telefonie

 4. kulturní, společenská a sportovní centra, haly - přístup k internetu pro návštěvníky, akreditované hosty, VIP návštěvníky i novináře v průběhu společenských a sportovních událostí

 5. zábavní centra - pro přístup k internetu pro návštěvníky centra. Nabízí se rovněž možnost zveřejnění aktuálních nabídek a promoakcí pro návštěvníky

 6. školy, university, knihovny, studentské koleje pro přístup k internetu pro studenty, učitele, české i zahraniční hosty školy v rámci konání konferencí či seminářů, ev. MBA kurzů. Možnosti internetu lze využít mimo i v průběhu výuky

 7. firmy a školící centra - mobilní přístup k internetu pro zaměstnance, hosty. Přístup k internetu lze využít i v průběhu školení, prezentací ev. v průběhu jednání

 8. restaurace a kavárny - pro přístup k internetu pro zákazníky. Uplatňují se spíše menší a jednodušší aplikace.

 9. motoresty a benzínové pumpy na dálnicích - připojení k internetu zejména pro obchodní manažery a cestující. Nabídněte Vašim zákazníkům službu navíc. Zajistěte si jejich pravidelnou návštěvnost

Hotspot řešení pro poskytování konektivity ve veřejných prostorách má tyto komponenty:
 1. Uživatelské koncové zařízení. Může to být notebook, PDA, handheld či jiné zařízení vybavené bezdrátovou síťovou kartou dle standardu 802.11b.
 2. Bezdrátová WiFi infrastruktura hotspotu: Bezdrátové přístupové body do internetové sítě dle standardu 802.11b.
 3. Hotspot Gateway - brána, která umožňuje připojení klienta do sítě bez nutnosti jakéhokoli software či změny konfigurace svého zařízení. Poskytovateli služby poskytuje komletní data pro zúčtování.
Princip WiFi Hotspot technologie - řešení pro bezdrátový přístup k internetu ve veřejných prostorách

Jak to pracuje?
 1. Uživatel vstoupí do oblasti "hotspotu".
 2. Uživatel spustí na svém notebooku (či jiném mobilním zařízení) internetový prohlížeč, na kterém zadá domovskou stránku poskytovatele. Vloží uživatelské jméno a heslo, které je bezpečným SSL kanálem přeneseno do hotspot brány.
 3. Gateway identifikuje uživatele, přidělí mu předplacenou či dle uzavřené smlouvy danou šířku pásma a sleduje všechna data nutná pro zúčtování - dobu připojení, rychlost, přenesené objemy dat.
 4. Uživatel obdrží přístup do internetu či VPN spojení do své podnikové sítě.
Plug and Play přístup do sítě pro každého uživatele
Patentovaná funkce Dynamic Address TranslationTM umožňuje skutečné plug-and-play řešení přístupu uživatele do sítě. Uživatel nepotřebuje žádný speciální software a nezáleží ani na konfiguraci notebooku. Je jedno, zda je konfigurován se statickou IP adresou, DHCP, DNS či proxy. Potřebný je pouze internetový prohlížeč, kde uživatel zadá adresu domovské stránky hot-spot poskytovatele. Není třeba měnit ani nastavení konfigurace bezdrátové karty. DATTM rovněž zajišťuje dostupnost DNS serveru prostřednictvím funkce přesměrování DNS. Tato funkce přesměruje uživatelský DNS požadavek na nejbližší lokální DNS server a zlepšuje tak dobu odezvy.

Princip WiFi Hotspot technologie - řešení pro bezdrátový přístup k internetu ve veřejných prostorách

Přesměrování domovké stránky
Home Page Redirecting (HPR) umožňuje přesměrovat automaticky uživatele na novou domovskou stránku, ať už interní uvnitř USG či externí. Přesměrování může být uživatelsky závislé dle Radius atributu pro každého uživatele jinak.

Identifikace místa připojení
V závislosti na síťové architektuře lze stanovit konkrétní místo, kde se uživatel přihlásil do sítě. To je možno využít k personifikaci služeb, např. návštěvníkovi letiště se objeví webové stránky s informacemi o letech, návštěvníkovi hotelu informace o hotelových službách, jídelní lístek apod.

Selektivní řízení přístupu do sítě
Hotspot gateway umožňuje vytvořit tzv. "walled garden", což je přístupovým heslem nechráněná oblast, umožňující neplacený přístup k předdefinovaným internetovým stránkám, službám či aplikacím každému návštěvníkovi s patřičným hardwarovým vybavením. Tato oblast může obsahovat až 300 nadefinovaných IP adres. To je možno využít k poskytnutí bezplatného přístupu do sponzorských stránek, či k reklamě přinášející tržby poskytovateli. Např návštěvníkovi hotelu je umožněn bezplatný přístup k internetovým stránkám místních poskytovatelů služeb z okolí hotelu, které mohou být pro návštěvníky hotelu zajímavé - obchody, kadeřnictví, pizzerie, fitness, taxi apod.

Bandwidth Management - řízení šířky pásma
Bandtwidth management modul umožňuje na bázi MAC adresy definovat rychlost přenosu dat pro každého uživatele. Rychlost je definována asymetricky zvláště pro download a upload. Uživatel může mít definováno více rychlostí, mezi kterými může volit. Rychlost a čas připojení jsou zobrazovány na Java konzole, která je viditelná v okně prohlížeče.

Autentizace, autorizace a účtování
Uživatel je identifikován prostřednictvím MAC adresy, uživatelského jména a hesla, případně portu, přes který je připojen. AAA (Authentication, Authorization and Accounting) modul poskytuje možnosti pro sledování a účtování zákazníka včetně podpory RADIUS serveru a podpory plateb pomocí platebních karet. Jsou podporovány rovněž nově nastupující autentizační metody dle IEEE 802.1x a klientsky založená řešení jako je iPass, jejichž cílem je zautomatizovat autentizační proces tak, aby bylo možno poskytovat transparentní globální roaming pro klienty mezi jednotlivými WLAN sítěmi na bázi velkoobchodní nabídky.

Bezpečnost přístupu do sítě
Bezpečnost přístupu do sítě není založena na jednom sdíleném bezpečnostním kódu. Problematika přístupu do sítě přes veřejné hotspoty vyžaduje zcela jiný přístup. Základem je bezpečná autentizace každého uživatele přes SSL kanál. V budoucnu se očekává integrace nově nastupujících bezpečnostních standardů 802.1x s možnostní využití dynamických klíčů.

Hotspot gateway přináší spolehlivé řešení bezpečnosti nezávisle na klientském hardware a nezávisle na použité bezdrátové infrastruktuře.

RADIUS
Hotspot gateway má integrován RADIUS klient umožňující sledovat a účtovat uživatele v závislosti na počtu spojení, objemu přenesených dat, času spojení, lokalitě připojení atd. s využitím centrální databáze zákaznických profilů na Radius serveru

Podpora platebních karet
Modul podpory platebních karet umožňují zakládat např. předplacené účty na základě přeplacené doby připojení či objemu přenesených dat. Pro podporu obchodních modelů, kdy se tržba od zákazníka dělí mezi dva či více poskytovatelů, je integrována funkce Billing Mirror, která umožňuje kopírovat účtovací data na více serverů.

XML rozhraní
XML rozhraní umožňuje snadnou integraci hot spotu do existujících systémů a umožňuje pružné zákaznické úpravy a poskytování dalších služeb s přidanou hodnotou zákazníkům.

Flexibilní síťová architektura
Flexibilní architektura umožňuje vytvářet množství menších hotspotů, které jsou vzdáleně řízeny pomocí centrální hotspot brány, příp. centrálního kontroleru. V tomto případě může být hotspot tvořen jediným jednoduchým a levným access pointem a veškerá funkcionalita je poskytována ze vzdálené boxu - centrální hotspot gateway.

Na opačné straně možností jsou rozsáhlé instalace velkých hotspotů např. letiště, kongresové centrum, velký hotel. V těchto případech je výhodné instalovat Hotspot gateway box včetně příp. controlleru lokálně pro efektivnější správu.

Hotspot gateway je dodávána v provedení pro 25, 200 a 2000 současně připojených klientů a tak je možno zvolit optimální topologii sítě. Např. největší model pro 2000 uživatelů může být instalován na centrále a řídit velké množství malých hotspotů, menší modely pro 25 a 200 klientů mohou být instalovány lokálně do rozsáhlejších hotspotů.


Schéma č.3  Schéma č.4

Nomadix
www.nomadix.com
Proxim
www.proxim.com
   Barco - bezdrátové sítě  |   Barco - čárový kód & RFID  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   HelpDesk  |   Kontakty
 
Bezdrátové bod-bod spoje 5GHz  |   Mikrovlnné licencované spoje  |   Bezdrátové sítě Proxim
Multifunkční WiFi sítě HP  |   Páteřní mikrovlnné spoje Trango  |   Mikrovlnné antény
 
BARCO - bezdrátové sítě, páteřní a mikrovlnné spoje - CZ     BARCO - wireless broadband networking - EN     BARCO - wireless broadband networking - RU     BARCO - bezdrôtové siete, chrbtové a mikrovlnné spoje - SK     BARCO - sieci bezprzewodowe - PL

© Barco s. r. o.