Bezdrátové sítě, páteřní a mikrovlnné spoje | Barco - wireless broadband

Bezdrátové sítě, páteřní a mikrovlnné spoje

ČTÚ odkládá vydání generální licence pro pásmo 5 GHz

Český telekomunikační úřad v pátek zveřejnil informaci o odkladu vydání generální licence k provozování systémů RLAN v kmitočtovém pásmu 5 GHz.

Vydání generální licence, jejíž návrh byl poskytnut veřejnosti k diskusi již v září 2003, nelze podle ČTÚ v nejbližší době předpokládat vzhledem k probíhajícímu jednání v této otázce jak v CEPT tak i v Evropské komisi. EK pověřila dne 26.11.2003 CEPT mandátem, aby na základě závěrů Světové radiokomunikační konference WRC-2003 aktualizoval rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)23 o harmonizovaných kmitočtových pásmech pro systémy HIPERLAN.

Termín pro předložení návrhu aktualizovaného rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99) je 06/2004, termín jeho schválení do 11/2004.

Zařízení RLAN, která je možno dosud provozovat na základě Přílohy č. 3 generální licence č. GL-30/R/2000 jsou zařízení odpovídající normě ČSN ETS 300 836 s možností provozování pouze uvnitř budov v kmitočtových pásmech 5150-5250 a 5250-5350 MHz. Zařízení využívající pásmo 5250-5350 MHz musí být navíc vybavena systémy DFS (dynamický výběr kmitočtu) a TPC (regulace vysílacího výkonu).

Vydání nové generální licence v České republice řešící problematiku provozování systémů RLAN (WAS) využívajících kmitočtová pásma 5150-5350 a 5470-5725 MHz lze, vzhledem k vzniklé situaci, očekávat až po dokončení prací CEPT (v rámci mandátu EK) k harmonizaci využívání kmitočtů v pásmu 5 GHz systémy RLAN (WAS) v návaznosti na přijetí nového rozhodnutí CEPT/ECC.
  Barco - bezdrátové sítě  |   Barco - čárový kód & RFID  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   HelpDesk  |   Kontakty
 
Bezdrátové bod-bod spoje 5GHz  |   Mikrovlnné licencované spoje  |   Bezdrátové sítě Proxim
Multifunkční WiFi sítě HP  |   Páteřní mikrovlnné spoje Trango  |   Mikrovlnné antény
 
BARCO - bezdrátové sítě, páteřní a mikrovlnné spoje - CZ     BARCO - wireless broadband networking - EN     BARCO - wireless broadband networking - RU     BARCO - bezdrôtové siete, chrbtové a mikrovlnné spoje - SK     BARCO - sieci bezprzewodowe - PL

© Barco s. r. o.